js6666金沙登录入口-首页(欢迎您)

学院黄页

js6666金沙登录入口黄页(按单位和姓名拼音排序)

单位

姓名

办公电话

邮箱

985大型仪器平台

常静

64253249

changjing@ecust.edu.cn

985大型仪器平台

陆馨

64253249

lux@ecust.edu.cn

985大型仪器平台

石变芳

64253249

shibf@ecust.edu.cn

985大型仪器平台

宋楠

64253249

cuiky@ecust.edu.cn

产品工程系

岑莲

64252808

cenlian@hotmail.com

产品工程系

李科晶

64253488

kejing.li@ecust.edu.cn

产品工程系

刘霞

64252154

liuxia@ecust.edu.cn

产品工程系

孟鑫

64253624

mengxin@ecust.edu.cn

产品工程系

殷强锋

64253443

yqf@ecust.edu.cn

产品工程系

张相洋

64253624

zxydcom@ecust.edu.cn

产品工程系

赵世成

64253624

zhaosc@ecust.edu.cn

产品工程系

郑实


zhengshi@ecust.edu.cn

超细粉末国家工程研究中心

陈雪梅

64252439

xmchen@ecust.edu.cn

超细粉末国家工程研究中心

高玮


gaowei@ecust.edu.cn

超细粉末国家工程研究中心

马新胜

54823930

xsma@ecust.edu.cn

超细粉末国家工程研究中心

吴秋芳

54824085

qfwu@ecust.edu.cn

超细粉末国家工程研究中心

杨景辉

64252439

jhyang@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

曹发海

64252874

fhcao@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

郭旭虹

64253491

guoxuhong@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

李瑞江

64252386

ruijiangli@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

李涛

64252874

tli@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

刘殿华

64252151

dhliu@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

马宏方

64252193

mark@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

倪燕慧

64252368

yhni@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

钱炜鑫

64252151

qwx0403@163.com

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

唐黎华

64253378

lhtang@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

陶国忠

64252686

gztao@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

王杰

64252362

jiewang2010@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

吴勇强

64252386

yqwu@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

徐益升

64253488

ecustn@gmail.com

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

许军

64252362

xujun@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

应卫勇

64252192

wying@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

张海涛

64252151

zht@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

张琪

64252386

zhangqi@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

张锐

64252362

r.zhang@ecust.edu.cn

大型工业反应器工程教育部工程研究中心

朱学栋

64252386

xdzhu@ecust.edu.cn

上海市多相结构材料化学工程重点实验室(筹)

孙胜童

64253488

shengtongsun@ecust.edu.cn

上海市多相结构材料化学工程重点实验室(筹)

周生虎


zhoush@nimte.ac.cn

js6666金沙登录入口学生工作委员会

董碧岚

33612071

dongbilan@163.com

js6666金沙登录入口学生工作委员会

高晶

33612071

gaojing1011@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口学生工作委员会

高艺霞

64253159

gaoyixia@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口学生工作委员会

李杨

64253077

liyang71923@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口学生工作委员会

刘开振

33612071

liukaizhen@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口学生工作委员会

满永博

33612071

yongbobest@qq.com

js6666金沙登录入口学生工作委员会

梅海东

33612071

meihaidong@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口学生工作委员会

潘聪聪

33612071

xiaocong929@126.com

js6666金沙登录入口学生工作委员会

张黎

64252547

zhangli988@ecust.edu.cn

化工原理教科组

曹正芳


zfcao@ecust.edu.cn

化工原理教科组

丛梅


 meicong@ecust.edu.cn

化工原理教科组

黄婕

64251184

jieh@ecust.edu.cn

化工原理教科组

黄振华

33612474

huangzhenhua726@163.com

化工原理教科组

金浩

33612474

jinhao@ecust.edu.cn

化工原理教科组

李玉安

33612474

64108419@163.com

化工原理教科组

刘玉兰


lylwtc@ecust.edu.cn

化工原理教科组

潘鹤林

37524043

panhl@ecust.edu.cn

化工原理教科组

孙浩

64252351

sunhao@ecust.edu.cn

化工原理教科组

田恒水

64252198

hstian@ecust.edu.cn

化工原理教科组

吴本芳


bfwu@ecust.edu.cn

化工原理教科组

熊丹柳


dxio8036@ecust.edu.cn

化工原理教科组

许煦


xuxu@ecust.edu.cn

化工原理教科组

叶启亮


yql@ecust.edu.cn

化工原理教科组

袁萍


pyuan@ecust.edu.cn

化工原理教科组

张辉

64250885

huiz6666@ecust.edu.cn

化工原理教科组

张杰旭

33612474

zhangjiexu@ecust.edu.cn

化工原理教科组

张平

33612474

zhangpingc@ecust.edu.cn

化工原理教科组

张秋香

33612474

64583003@163.com

化工原理教科组

张武平

64250750

zhangwp@ecust.edu.cn

化工原理教科组

赵培

33612474

64586116@163.com

化工原理教科组

周文勇

33612474

wyzhou@ecust.edu.cn

化工原理教科组

朱云峰

33612474

zyf@ecust.edu.cn

化工原理教科组实验室

蔡怡娟

33612474

caiyijuan@ecust.edu.cn

化工原理教科组实验室

陈和平

33612474

heping600088@163.com

化工原理教科组实验室

黄莉萍

33612474

hgylsys@ecust.edu.cn

化工原理教科组实验室

路明辉

33612474

minghui993@163.com

化工原理教科组实验室

潘正官

33612474

pzg108@ecust.edu.cn

化工原理教科组实验室

王雅军

33612474

wangyjspc@hotmail.com

化工原理教科组实验室

应再正

33612474

zzying@ecust.edu.cn

化工原理教科组实验室

张秀瑾

33612474

zhangxj@ecust.edu.cn

化学工程系

程瑞华

64253364

rhcheng@ecust.edu.cn

化学工程系

何雪莲

64253627

hexl@ecust.edu.cn

化学工程系

赫崇衡

64252364

chhe@ecust.edu.cn

化学工程系

刘柏平

64253627

boping@ecust.edu.cn

化学工程系

薛为岚

64253081

wlxue@ecust.edu.cn

化学工程系

朱志华

64253364

zhhzhu@ecust.edu.cn

化学工程系

朱志庆

64252076

zhuzq@ecust.edu.cn

化学工程系热力学教科组

彭阳峰

64252345

yfpeng@ecust.edu.cn

化学工程系热力学教科组

孙志仁

64253442

zrsun@ecust.edu.cn

化学工程系热力学教科组

童天中

64252345

tztong@ecust.edu.cn

化学工程系热力学教科组

吴福忠

64252345

fzwu@ecust.edu.cn

化学工程系热力学教科组

薛继永

64252345

xuejiyong@ecust.edu.cn

化学工程系热力学教科组

赵红亮

64252345

hongliangzhao@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

费妮娜

64252334

feinn@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

高为民

33612292

wmgao@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

李杨

64253077

liyang71923@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

刘蓬

64252359

liupeng@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

庞祎晔

64253356

yiyepang@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

孙莉

64252359

sunli@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

吴庆萍

33612292

lgyjiaowu@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

叶晓明


yexiaoming@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

于靖

64243356

hgyb@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

张曙慧

64253334

zhshh@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口办公室

周帅

64252359

zhsh@ecust.edu.cn

js6666金沙登录入口党委

伍华芳

64252421

whf@ecust.edu.cn

化学工程研究所

蔡建国

64252154

jgcai@ecust.edu.cn

化学工程研究所

曾作祥

64253081

zengzx@ecust.edu.cn

化学工程研究所

陈葵

64253914

chenkui@ecust.edu.cn

化学工程研究所

程亮

64253061

chengliang@ecust.edu.cn

化学工程研究所

方波

64253361

fangbo@ecust.edu.cn

化学工程研究所

纪利俊

64253914

jilijun@ecust.edu.cn

化学工程研究所

李峰

64251049

lifeng@ecust.edu.cn

化学工程研究所

李莉

64253789

lili76131@ecust.edu.cn

化学工程研究所

李伟

64253118

liwei@ecust.edu.cn

化学工程研究所

乐清华

64252551

leqinghua@ecust.edu.cn

化学工程研究所

马晓华

64253061

xiaohuama@ecust.edu.cn

化学工程研究所

施云海

64252355

shi_yunhai@ecust.edu.cn

化学工程研究所

魏永明

64253061

ymwei@ecust.edu.cn

化学工程研究所

吴艳阳

64253914

wyywitty@ecust.edu.cn

化学工程研究所

武斌

64253914

wubin@ecust.edu.cn

化学工程研究所

许海涛

64253061

xuhaitao@ecust.edu.cn 

化学工程研究所

许振良

64252989

chemxuzl@ecust.edu.cn

化学工程研究所

杨虎

64253792

kuleuven@163.com

化学工程研究所

杨远明

64252508

yangyuanming@ecust.edu.cn

化学工程研究所

杨座国


zgyang@ecust.edu.cn

化学工程研究所

张颖

64253061

yingzhang@ecust.edu.cn

化学工程研究所

朱家文

64253003

jwzhu@ecust.edu.cn

化学工程与工艺实验中心

雷明

64253381

leiming@ecust.edu.cn

化学工程与工艺实验中心

李秀军

64253381

xjli@ecust.edu.cn

化学工程与工艺实验中心

宁雷

64253381

ninglei@ecust.edu.cn

化学工程与工艺实验中心

徐菊美

64253381

xujumei@ecust.edu.cn

化学工程与工艺实验中心

张秋华

64253381

zhangqh@ecust.edu.cn

联反所

曹贵平

64253934

gpcao@ecust.edu.cn

联反所

陈辉

64251001

chhmail@ecust.edu.cn

联反所

陈剑佩

64253387

chenjianpei@ecust.edu.cn

联反所

陈立芳

64252829

lchen@ecust.edu.cn

联反所

成洪业


hycheng@ecust.edu.cn

联反所

程振民

64253529

zmcheng@ecust.edu.cn

联反所

段学志

64250937

xzduan@ecust.edu.cn

联反所

范传杰

64253757

cjfan@ecust.edu.cn

联反所

方云进

64252829

yjfang@ecust.edu.cn

联反所

龚崇文联反所

顾雄毅

64253072

gxiongy@ecust.edu.cn

联反所

韩一帆

64251928

yifanhan@ecust.edu.cn

联反所

胡鸣

64251105

ecusted@public8.sta.net.cn

联反所

黄子宾


zbhuang@ecust.edu.cn

联反所

李平

64251938

lipingunilab@ecust.edu.cn

联反所

李平(资)

64250981

liping_2007@ecust.edu.cn

联反所

梁晓怿

64252924

xyliang@ecust.edu.cn

联反所

林素琴

64253118

linsq@ecust.edu.cn

联反所

凌立成

64252934

lchling@ecust.edu.cn

联反所

刘涛

64253470

liutao@ecust.edu.cn

联反所

刘小军

64252924

liuxj@ecust.edu.cn

联反所

龙东辉


longdh@ecust.edu.cn

联反所

龙湘犁

64253267

longdragon@ecust.edu.cn

联反所

陆善祥

64251001

lusx@hotmail.com

联反所

吕慧


lvhui@ecust.edu.cn

联反所

钮东方

64250914

dfniu@ecust.edu.cn

联反所

潘敏

64253954

panmin@ecust.edu.cn

联反所

漆志文

64250935

zwqi@ecust.edu.cn

联反所

钱刚

64253509

carlqg@ecust.edu.cn

联反所

乔文明

64253730

qiaowm@ecust.edu.cn

联反所

沈春银

64253954

ichuny@ecust.edu.cn

联反所

沈剑平

64253067

jpshen@ecust.edu.cn

联反所

沈荣春

64253664

rcshen@ecust.edu.cn

联反所

沈志岗

64252480

zgshen@ecust.edu.cn

联反所

石尧麒

64251772

yqshi@ecust.edu.cn

联反所

束忠明

64253664

zmshu@ecust.edu.cn

联反所

宋宏宇

64253027

songhongyu@ecust.edu.cn

联反所

隋志军

64252169

zhjsui@ecust.edu.cn

联反所

孙斌

64253954

sunbin@ecust.edu.cn

联反所

孙伟振

64253042

sunwz@ecust.edu.cn

联反所

汪瑾

64252170

jwang@ecust.edu.cn

联反所

王际童


wangjt@ecust.edu.cn

联反所

王艳莉

64252480

ylwang@ecust.edu.cn

联反所

奚桢浩

64253042

zhhxi@ecust.edu.cn

联反所

辛忠

64240862

xzh@ecust.edu.cn

联反所

徐晶

64251938

xujing@ecust.edu.cn

联反所

许志美

64253378

zhmxu@ecust.edu.cn

联反所

杨榛

64252480

yangzhen@ecust.edu.cn

联反所

袁佩青

64253529

pqyuan@ecust.edu.cn

联反所

袁渭康

64252884

wkyuan@ecust.edu.cn

联反所

袁向前

64253027

yuanxiangqian@ecust.edu.cn

联反所

詹亮

64252924

zhanliang@ecust.edu.cn

联反所

张明华

64253934

mhzhang@ecust.edu.cn

联反所

张文理

64252652

wlzhang@ecust.edu.cn

联反所

张新胜

64253469

xszhang@ecust.edu.cn

联反所

赵玲

64251005

zhaoling@ecust.edu.cn

联反所

周静红

64252169

jhzhou@ecust.edu.cn

联反所

周晓东

64253757

xdzhou@ecust.edu.cn

联反所

周兴贵

64253509

xgzhou@ecust.edu.cn

联反所

周志明

64252230

zmzhou@ecust.edu.cn

联反所

朱贻安

64253072

yanzhu@ecust.edu.cn

联反所

宗原

64253042

zongyuan@ecust.edu.cn

人才孵化中心

李忠辉


lizhonghui1971@126.com

人才孵化中心

刘宇

64252922

liuyu@ecust.edu.cn

人才孵化中心

沈卫华

64253488

Marshen@hotmail.com

人才孵化中心

赵双良

64252922

szhao@ecust.edu.cn

人才孵化中心

朱卡克

64253934

kakezhu@ecust.edu.cn

师资博士后

刘振


liuzhen@ecust.edu.cn

师资博士后

刘芝婷


liuzhiting@ecust.edu.cn

师资博士后

麻沁甜

64253488

maqt@ecust.edu.cn

师资博士后

吴一江

64252171

wuyijiang@ecust.edu.cn

师资博士后

张建强


zhangjq0318@ecust.edu.cn

师资博士后

周长路

64251772

changluzhou@ecust.edu.cn

石油加工研究所

柏子龙

64253349

zlbai@ecust.edu.cn

石油加工研究所

査如俊

64250880

zharujun@ecust.edu.cn

石油加工研究所

江洪波

64252816

hbjiang@ecust.edu.cn

石油加工研究所

金亚清

64253049

yqjin@ecust.edu.cn

石油加工研究所

李广荣

64252304


石油加工研究所

李少萍

64251934

spli@ecust.edu.cn

石油加工研究所

凌昊

64252328

linghao@ecust.edu.cn

石油加工研究所

刘纪昌

64252916

liujc@ecust.edu.cn

石油加工研究所

吕涯

64252968

ylv@ecust.edu.cn

石油加工研究所

马宏燎

64252430

  hongliaoma@ecust.edu.cn

石油加工研究所

孟璇

64252383

mxmx010@126.com

石油加工研究所

欧阳福生

64252816

ouyfsh@ecust.edu.cn

石油加工研究所

施力

64252274

yyshi@ecust.edu.cn

石油加工研究所

宋月芹

64253049

songyueqin@ecust.edu.cn

石油加工研究所

孙辉

64252916

sunhui@ecust.edu.cn

石油加工研究所

王基铭石油加工研究所

王评

64253049

pwang@ecust.edu.cn

石油加工研究所

王昕

64252383

wangxin890@ecust.edu.cn

石油加工研究所

徐心茹

64253712

xrxu86@ecust.edu.cn

石油加工研究所

杨冲华

64250880

chyang@ecust.edu.cn

石油加工研究所

杨敬一

64252434

jyyang@ecust.edu.cn

石油加工研究所

张蓓蕾

64252434

blzhang@ecust.edu.cn

石油加工研究所

赵基钢

64252916

zjg@ecust.edu.cn

石油加工研究所

赵晓军


xjzhao@ecust.edu.cn

石油加工研究所

周晓龙

64252041

xiaolong@ecust.edu.cn

石油加工研究所

邹滢

64252816

yzou@ecust.edu.cn